Coberteria TOSCANA, marca ARCOS.


La senzillesa i l'elegància prenen vida en aquesta sèrie per vestir les taules més exigents. Ganivets d'acer inoxidable martensític d'una sola peça massissa amb alt contingut en crom, per obtenir un bon comportament davant la corrosió i els rentavaixelles. La resta de peces que componen la coberteria estan fabricades amb un acer austenític inoxidable 18/10, altament resistent.

Mango sofisticat, amb un marcat canvi de gruix i un traç final inclinat que dóna el toc final a aquesta magnífica coberts. Fabricat en acer dotant amb això a la peça d'una solidesa i resistència apreciables.

En el cas dels ganivets monoblocks, ARCOS garanteix el seu poder de tall ja que, després de la mecanització del full, se'ls realitza el perlat a la serra, de manera que destaquen en comparació amb el tall de qualsevol altra coberteria. 

 

La sencillez y la elegancia toman vida en esta serie para vestir las mesas más exigentes. Cuchillos de acero inoxidable martensítico de una sola pieza maciza con alto contenido en cromo, para obtener un buen comportamiento ante la corrosión y los lavavajillas. El resto de piezas que componen la cubertería están fabricadas con un acero austenítico inoxidable 18/10, altamente resistente.

Mango sofisticado, con un marcado cambio de grosor y un trazo final inclinado que da el toque final a esta magnífica cubertería. Fabricado en acero dotando con ello a la pieza de una solidez y resistencia apreciables.

En el caso de los cuchillos monoblocks, ARCOS garantiza su poder de corte ya que, después del mecanizado de la hoja, se les realiza el perlado en la sierra, con lo que destacan en comparación con el corte de cualquier otra cubertería.


Joc Coberts TOSCANA. 24 PCS.

Eléments del set: 6 ganivets taula, 6 culleres de taula, 6 forquetes de taula, 6 culleretes cafè-postre. 

Acer inox 18/10.

59,95 €

  • disponible
  • 1-6 dies temps d'enviament // 1-6 días tiempo envio.1